#proudenone

Sconfiniamo i diritti: presente e prospettive future dei diritti LGBTQIA+ in Slovenia

ITA: Evento bilingue italiano – sloveno con la traduzione di Nina Kodermac. Alla fine di gennaio, la Slovenia ha iniziato ad applicare il Codice di famiglia, che porta la piena uguaglianza legislativa alle coppie e alle famiglie dello stesso sesso, sposate e non sposate. Ci sono voluti 34 anni e 23 giorni, 8 proposte di legge, 6 leggi approvate in parlamento, due referendum nazionali, 1 decisione della Corte Suprema, 1 decisione della Corte Distrettuale e ben 6 decisioni della Corte Costituzionale. Ma la storia non è ancora finita.

Poiché nessunə è liberə finché non siamo liberɜ tuttɜ, discuteremo le prospettive dei diritti umani delle persone LGBTQIA+ in Slovenia con tre espertɜ:

  • Mateja Resnik, avvocata per i diritti LGBTQIA+
  • Roman Kuhar, professore di sociologia all’Università di Lubiana
  • Neža Oder, presidente Zavod Transfeministična Iniciativa TransAkcija

Modera: Mitja Blažić, giornalista e attivista per i diritti umani

Evento in collaborazione con TransAkcija e R/esistenze.

 

SLO: Dogodek bo dvojezičen, za tolmačenje bo skrbela prevajalka Nina Kodermac. Konec januarja je Slovenija začela uporabljati Družinski zakonik, ki istospolnim parom in družinam – poročenim in neporočenim – prinaša popolno enakost pred zakonom. Za to so potrebovali 34 let in 23 dni, 8 predlogov zakonov, 6 v parlamentu sprejetih zakonov, dva nacionalna referenduma, 1 odločitev Vrhovnega sodišča, 1 odločitev Okrožnega sodišča in kar 6 odločitev Ustavnega sodišča. A zgodovine še ni konec. Ker nihče ni svoboden, dokler nismo svobodni vsi, se bomo o perspektivah človekovih pravic oseb LGBTQIA+ pogovarjali s tremi vrhunskimi strokovnjakinjami: direktorico Zavoda TransAkcija Nežo Oder, odvetnico Matejo Resnik Strozak in sociologom dr. Romanom Kuharjem. Zmerno: Mitja Blažič, novinar, publicist in aktivist za človekove pravice.

4 Giugno

18:00

Borgo Piazzutta - piazza Nicolò Tommaseo, 26, 34170 Gorizia

Seguici: